Torrpastell
är en utmaning jag givit mig i kast med så småningom - på 2000-talet
- spännande eftersom det kräver strikt disciplin; att oförsiktigt
bara råka nudda vid bilden kan förstöra alltihopa!

Och så blir färgerna så delikata när inget bindemedel dämpar pigmentens egen lyster

- särskilt blåa toner kommer riktigt till sin rätt.

"Självbetraktelse"
har jag valt att kalla denna bild som väl återger den koncentration mediet kräver..."Böcker" kan vara så olika, kan rymma så mycket av mänsklig erfarenhet, utgör dessutom vad man skulle kunna kalla en tidig form av cyberrymd; jag ville kittla nyfikenheten och sensualiteten med något som somliga bara uppfattar som torrt...
det tog ett par skisser för att komma igång och veta vart jag ville.

 "Thè och apelsiner"
hemtamt och ändå exotiskt, globaliseringen och det multikulturella är inte så nya företeelser som vi kanske får för oss ibland...

 
"Nyckelhålsborr och trasmatta"
Gamla ting kan få oss att reflektera...

 

 "Maria"
min äldsta dotter satt snällt modell, trots att det tog lite tid...

 

 "Driton målar"
sin kopia av Caravaggios Emmausbild (som f.ö. skymtar bakom mig i spegeln på "Självbetraktelsen" ) - hand och öga samspelar ...

 "Himmel"
att bo 100m över Degeberga är verkligen höjden av lycka...

 

Sidansvarig & ansvarig utgivare: Lars Agetorp, sidan utlagd på nätet 2004-11-07